Koszty dostawy

Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego.


Składanie i realizacja zamówień

Podany przez Kupującego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu internetowego .

Nieprawidłowe zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów, imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia,sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego , ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt Kupującego.

Towary o dużych gabarytach – wysyłane są w opakowaniu transportowym wymagającym samodzielnego montażu, wraz z instrukcją producenta.