WARUNKI OGÓLNE


1.  Właścicielem Sklepu Internetowego SporTeam Pro Servis jest Zbigniew Rybiński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą SporTeamProSerwis, ul. Warszawska 65 66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Sklep internetowy SporTeam Pro Servis, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sporteamproservis.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sporteamproservis.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym sporteamproservis.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

4.  Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym sporteamproservis.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

5.  Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym sporteamproservis.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.


REJESTRACJA W SKLEPIE INTERETOWYM SPORTEAMPROSERVIS.PL

6.  W celu rejestracji w Sklepie Internetowym sporteamproservis.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego sporteamproservis.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.

7.  Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sporteamproservis.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8.  Rejestracja w Sklepie Internetowym sporteamproservis.pl jest bezpłatna.

9.   Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sporteamproservis.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym

 
PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 
10.   Podany przez Kupującego  adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.

11.   Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego  formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu internetowego sporteamproservis.pl

12.   Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów,  imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.

13.   W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sportbzar.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

14.   Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

15.   Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

16.   Kupujący  podczas zakupu towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym,  pobranie, płatność przelewem, płatność Transferuj.pl (płatność kartą, e-przelew).

17.   Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je sporteamproservis.pl opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na sporteamproservis.pl.

18.   Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 17.00 w dni powszednie oraz, w soboty i niedzielę lub święta rozpatrywane będą w następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane będą w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty.

19.   Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku Towaru lub określonego rozmiaru/koloru – o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

20.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego , ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt Kupującego.

 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 
30.   Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

31.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

32.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi  poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania  ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

33.   W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy sporteamproservis.pl niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

34.   W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać rzecz na adres Sklepu Internetowego sporteamproservis.pl: niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

35.   Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.

36.   Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

37.   Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

38.   Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.

39.   Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep internetowy sporteamproservis.pl, w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

40.   Dokonując rejestracji Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nasz sklep -wyłącznie dla potrzeb sklepu w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń.

41.   Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

42.   Każdy Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych o czym należy nas poinformować na adres: sporteamproservis@gmail.com.

43.   W wypadku transakcji obsługiwanych przez serwis Transferuj pl system sklepu przekazuje firmie „Transferuj pl” dane konieczne do realizacji płatności. Serwis „Transferuj pl” nie będzie  wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

44.   Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie naszego newslettera,  jego adres e-mail będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

45.   Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli  inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

Administratorem danych jest firma: SporTeamProSerwis, ul. Warszawska 65 66-400 Gorzów Wielkopolski

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
46.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827),